Skip to content

Alternative

9 thoughts on “ Y Llygod Yn Yr Ŷd - J. O. Roberts - Y Mabinogi - Detholion Or Pedair Cainc (Vinyl, LP)

  1. \hf^k\ehvv)Y v)))) YY)))))Y))))) Yv YY }}} Y })))Y))) Y K^gZl \Zg jn^ l^ \Zlmb`Z eZ \hf^mb]Z ^g ]h\nf^gmhl ikboZ]hl v Y) }}} YY }} Y vY)Y) Y) YY } v Y K^gZl \hg jn^ v^ \Zlmb`Z Z ehl jn^ eZ \hf^m^g ^g Ze`ng]h\nf^gmh' k^eZ\bhg + bg_hkf^ ^l\kbe)h ^qbcb]h ihk Zn{mhkb]Z] \hfi^m^gm^' ihk _ZemZk ^g 1, Z,# o^k]Z]Y) p)Y)).
  2. Ni yw y byd, Ni yw y byd, Dryswn ein cyfoedion achos Ni yw y byd. Ni yw y byd, dewch bawb ynghyd, Gwaeddwn yn llawen achos Ni yw y byd. Fyny! Fyny! Fyny! Fyny! Fyny! Ni yw y byd, Ni yw y byd, Neidiwn i'r awyr achos ni yw y byd Ni yw y byd, dewch bawb ynghyd, Chwalwn ddisgyrchiant achos Ni yw y byd, Rowliwn yn y rhedyn achos Ni yw y byd.
  3. Oct 23,  · 'Y Llwynog' gan R. Williams Parry. Year-Old Veteran and His Secrets to Life Will Make You Smile | Short Film Showcase - Duration: National Geographic Recommended for you.
  4. Explore releases from Robert Lloyd at Discogs. Shop for Vinyl, CDs and more from Robert Lloyd at the Discogs Marketplace.
  5. Full text of "Breudwyt Ronabwy, allan o'r Llyfr coch o Hergest, gan Melville Richards" See other formats.
  6. An adventure novel about two 15 year old friends in a post-apocalyptic world: the first in the YMA trilogy.
  7. Mae llifogydd yn ystod dydd Sul wedi cau ward famolaeth Ysbyty Coffa Victoria yn Y Trallwng. Fe lifodd dŵr i'r adeilad wedi glaw trwm ac roedd y difrod pennaf i uned mân anafiadau yr ysbyty.
  8. Mae dyn sydd wedi’i gyhuddo o lofruddio tad, oedd yn teithio ar drên gyda’i fab, wedi ymddangos yn y llys. Honnir bod Darren Shane Pencille, 35, wedi trywannu Lee Pomeroy, 51 oed, i farwolaethar drênoedd yn teithio rhwng Guildford a Llundain dydd Gwener.
  9. Mae ffilm Yr Ymadawiad wedi ennill gwobr drama sengl yng ngwobrau'r ŵyl cyfryngau Celtaidd yn Dungarvan yn Iwerddon.

Leave a Comment

© 2019 guabnetdmembrebeddatiridmezarpoxi.co • Powered by